Хід роботи. 1. За правилами Кірхгофа теоретично зробити розрахунки по даній електричній схемі для двох випадків напрямку ЕРС в замкнених контурах схеми.

Завдання

1. За правилами Кірхгофа теоретично зробити розрахунки по даній електричній схемі для двох випадків напрямку ЕРС в замкнених контурах схеми.

2. Зробити експериментальні вимірювання та порівняти з результатами отриманими при теоретичних обрахунках.

3. Зробити висновки про виконання в межах точності вимірювань правил Кірхгофа.

Хід роботи

1. Скласти електричне коло, наведене на рис. 2. Опори , , виміряти перед початком роботи, ЕРС джерел , відомі.

2. Ввести опір реостата повністю, замкнути вимикачі K1, K2 і встановити за допомогою реостата робочу силу струму 0,5—1,5А. Зафіксувати сили струмів та виміряти опір реостата.

3. Скласти рівняння Кірхгофа (формули (1), (3)) для незалежних контурів схеми на рис. 2 і обчислити сили струмів , , .

4. Порівняти експериментально виміряні сили струмів з одержаними на основі правил Кірхгофа. Показати, що в межах допустимих похибок результати збігаються.

5. Перевірити за показами амперметрів перше правило Кірхгофа (формула (1)) і показати, що ця формула застосовна у межах точності вимірювань.

6. Змінити напрям ЕРС джерел , (див. мал. 3) та сили струму і виконати обчислення, зазначені в пунктах 2—5.

7. Похибки вимірювань розрахувати з врахуванням класу точності приладів за формулою:

(4),

де – клас точності приладу; – граничне значення сили струму на шкалі приладу.

8. Результати вимірювань та обчислень записати в звітну таблицю.

Контрольні запитання


6961844591404157.html
6961866331647393.html
    PR.RU™