Завдання та види групувань

Під групуваннямв статистиці розуміють розподіл одиниць статистичної сукупності на однорідні групи. Групування використовується для вирішення завдань: 1) вивчення структури сукупності; 2) виявлення типів явищ і процесів; 3) виявлення і характеризування зв'язків і залежностей між явищами та їх ознаками. Відповідно до цих трьох функцій розрізняють види групування: структурні, типологічні і аналітичні.

Групування, в результаті якого виділяють типи явищ у неоднорідній сукупності, як вираз конкретного суспільного процесу називаються типологічними. Структурними групуваннями називаються групування, які характеризують розподіл одиниць однотипної сукупності за будь-якою ознакою.

Приклад 1.

Таблиця 1

Розподіл підприємств за кількістю працівників

Групи підприємств за кількістю працівників, осіб Кількість підприємств Частка підприємств, %
до 50 10,3
50 – 100 51,3
100 – 200 25,6
200 і більше 12,8
Разом 100,0

Типологічні і структурні групування дуже близькі один до одного: типологічні групування виділяють самі типи, а структурні – вказують питому вагу окремих типів у загальній масі.

Аналітичні групування – це групування, які визначають взаємозв'язок між різними ознаками одиниць статистичної сукупності. За допомогою такого групування можна виявити певні взаємозв'язки між факторними і результативними ознаками.

Загальна схема аналітичного групування

Групи за факторною ознакою Кількість (частка) елементів сукупності Середнє значення результативної ознаки

Можливі змішання типів групування.

Особливим видом групування є класифікація, тобто стійке, опрацьоване на тривалий час, групування за атрибутивною ознакою, що включає детальний перелік (номенклатуру) груп і підгруп. Наприклад, класифікація видів економічної діяльності, організаційно-правових форм господарювання, професій, валют; країн світу; органів державного управління тощо.

Групування за двома і більше ознаками називається комбінаційним.


7053909919329148.html
7053958302154847.html
    PR.RU™